اخبار داخلی      مدیر سیستم       سه شنبه 3 تیر 1399 ساعت 8:37
اطلاعیه ها      مدیر سیستم       دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 13:42
اطلاعیه ها      مدیر سیستم       شنبه 15 آبان 1395 ساعت 1:53
اخبار داخلی      مدیر سیستم       شنبه 23 خرداد 1394 ساعت 0:5
اخبار داخلی      مدیر سیستم       دوشنبه 24 شهریور 1393 ساعت 23:28
اخبار داخلی      مدیر سیستم       چهار شنبه 25 تیر 1393 ساعت 0:55

کسب عنوان نمونه فرهنگی استانِ خراسان رضوی در سال 1392

کسب عنوان نمونه فرهنگی استانِ خراسان رضوی در سال 1392اخبار داخلی      مدیر سیستم       چهار شنبه 10 اردیبهشت 1393 ساعت 3:54

کسب عنوان کارآفرین برتر استانِ خراسان رضوی در سال 1391

کسب عنوان کارآفرین برتر استانِ خراسان رضوی در سال 1391اخبار داخلی      مدیر سیستم       چهار شنبه 10 اردیبهشت 1393 ساعت 4:46

كسب عنوان واحد توليدي نمونه استان خراسان رضوی در سال 1392

كسب عنوان واحد توليدي نمونه استان خراسان رضوی در سال 1392اخبار داخلی      مدیر سیستم       دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 ساعت 0:30

كسب عنوان كارگر نمونه استان خراسان رضوی در سال 1392

كسب عنوان كارگر نمونه استان خراسان رضوی در سال 1392اخبار داخلی      مدیر سیستم       دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 ساعت 0:54

واحد برگزیده برند برتر سال 92

واحد برگزیده برند برتر سال 92اخبار داخلی      مدیر سیستم       سه شنبه 19 فروردین 1393 ساعت 0:38

منتخب واحد تولید نمونه استاندارد استان خراسان رضوی در سال 92

منتخب واحد تولید نمونه استاندارد استان خراسان رضوی در سال 92اخبار داخلی      مدیر سیستم       سه شنبه 19 فروردین 1393 ساعت 0:34

طرح توجیهی افزایش سرمایه

طرح توجیهی افزایش سرمایهبورس و سهام      مدیر سیستم       سه شنبه 19 فروردین 1393 ساعت 0:30

نهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان

نهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختماناخبار داخلی      مدیر سیستم       شنبه 16 فروردین 1393 ساعت 20:5

اخذ تندیس نشان حمایت ملی از معاونت وزارت صنعت ، معدن و تجارت

اخذ تندیس نشان حمایت ملی از معاونت وزارت صنعت ، معدن و تجارتاخبار داخلی      مدیر سیستم       شنبه 16 فروردین 1393 ساعت 19:5

دریافت ستاره طلایی کیفیت

دریافت ستاره طلایی کیفیتاخبار داخلی      مدیر سیستم       شنبه 16 فروردین 1393 ساعت 19:7

دریافت پروانه بهره برداری حمل و نقل بار درون شهری

دریافت پروانه بهره برداری حمل و نقل بار درون شهریاخبار داخلی      مدیر سیستم       شنبه 16 فروردین 1393 ساعت 19:10

كسب عنوان واحد توليدي نمونه استان خراسان در سال 1391

كسب عنوان واحد توليدي نمونه استان خراسان در سال 1391اخبار داخلی      مدیر سیستم       شنبه 16 فروردین 1393 ساعت 19:15

كسب عنوان كارگر نمونه استان خراسان در سال 1391

كارگر نمونه شركت فرآورده‌هاي سيمان شرق از بين 2000 كارگر منتخب عنوان كارگر نمونه استان خراسان را كسب نمود.اخبار داخلی      مدیر سیستم       شنبه 16 فروردین 1393 ساعت 19:21

كسب عنوان كارگروه نمونه استان در سال 1391

كارگروه شركت فرآورده‌هاي سيمان شرق از بين 1500 كارگروه منتخب واحدهاي توليدي ، عنوان كارگروه نمونه استان خراسان در سال 1391 را كسب نمود.اخبار داخلی      مدیر سیستم       شنبه 16 فروردین 1393 ساعت 19:21

کسب عنوان واحد برتر در زمینه سلامت کار

کسب عنوان واحد برتر در زمینه سلامت کاراخبار داخلی      مدیر سیستم       شنبه 16 فروردین 1393 ساعت 19:31

راه اندازی آزمایشگاه سیار

راه اندازی آزمایشگاه سیاراخبار داخلی      مدیر سیستم       شنبه 16 فروردین 1393 ساعت 19:37

اخذ پروانه آزمایشگاه همکار از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

اخذ پروانه آزمایشگاه همکار از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتیاخبار داخلی      مدیر سیستم       شنبه 16 فروردین 1393 ساعت 19:40

بالاترین حجم تحویل بتن در شرق کشور

بالاترین حجم تحویل بتن در شرق کشوراخبار داخلی      مدیر سیستم       شنبه 16 فروردین 1393 ساعت 19:43

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سال 1392

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سال 1392اخبار داخلی      مدیر سیستم       شنبه 16 فروردین 1393 ساعت 19:47آرشیو اخبار