تماس با ما


آدرس دفتر فروش : کیلومتر 3/5 جاده مشهد - قوچان، جنب آران ماشین، شرکت فراورده های سیمان شرق

دفتر فروش مركزي : 2-36514590-051
فكس دفتر مركزي : 32454201-051
تلفن همراه : 09151001194
تلفن امور سهام : 02188508954
صندوق پستي : 3195-91375

ایمیل : info@scpco.ir