• دال پیش تنیده

   
  تعداد وایر
   
  عیار بتن
   
  نوع دال
   
  38 وایر عیار 400 دال 10 سانتی
   
  42وایر عیار 450 دال 10 سانتی
   
  38 وایر عیار 400 دال 15 سانتی
   
  42وایر عیار 450 دال 15 سانتی
   
  38 وایر عیار 400 دال 20 سانتی
   
  42وایر عیار 450 دال 20 سانتی
   
  42 وایر عیار 450 دال 25 سانتی
   

   

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
شرکت سیمان شرق
شرکت سیمان سفید شرق
سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران
برو به بالا
تماس با ما

کیلومتر 3/5 جاده مشهد - قوچان، جنب آران ماشین، شرکت فراورده های سیمان شرق

دفتر فروش مركزي : 2-36514590-051 تلفن همراه : 09151001194 و 09157893860 فکس : 36514414-051 تلفن امور سهام : 02188508954 صندوق پستي : 9187381769